Managementul relatiilor internationale in IMM - uri
(MRI - Online UAIC)

Curs online oferit de Universitatea Alexandru Ioan Cuza  - Iasi

DESCARCA DOCUMENTELE DE INSCRIERE

Descriere curs Managementul relatiilor internationale in IMM - uri :

Cursul “Managementul relaţiilor internaţionale în IMM-uri” îşi propune familiarizarea persoanelor din grupul ţintă cu principalele aspecte legate de comerţ, precum şi modalităţi de aplicare a principiilor de comerţ internaţional pe piaţa unică europeană.  Suportul de curs parcurge toate etapele unui demers de livrare a mărfii (în România sau în Uniunea Europeană) sau de livrare la export (în afara Uniunii Europene). După capitolul introductiv, sunt abordate etapele de livrare, începând cu diagnosticul de export (principiile şi riscurile acestei activităţi), urmărind prospectarea pieţei şi fundamentarea ofertei comerciale, mergând până contractul internaţional de vânzare (tipuri şi clauze). În vederea familiarizării participanţilor cu procedurile necesare finalizării unei livrări (vânzare sau achiziţie), a fost inclus un capitol referitor la formalităţile vamale, putând fi oferite şi exemple ale documentelor externe. Având în vedere că o livrare nu este considerată “vânzare” dacă nu este încasată valoarea aferentă, capitolul referitor la instrumente de plată oferă informaţii şi exemple de documente care pot proteja atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul împotriva riscurilor de neplată.